Husein Šljivo osvajao nagrade sa tuđim fotografijama!

Datum i vrijeme objave: 23. Decembar 2011. u 23:28 Kategorija: Vijesti Autor: Dejan Djuric

Husein Šljivo, fotograf i nastavnik likovnog obrazovanja iz Prozora, nedavno je isključen iz Foto-kluba Tuzla, Foto saveza Srbije i Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH jer je otkriveno da je krao i kupovao fotografije od raznih autora i slao ih na izložbe u zemlji, regionu i šire, potpisivao kao svoje i na taj način osvajao nagrade.


Još 2009. godine Šljivo je na izložbi “Dani prirode 2009″ u Banatskom Brestovcu podigao prašinu sa pobjedničkom fotografijom šarana i liske. Naime, po ocjeni glavnog i odgovornog urednika časopisa ReFoto, Milana Živkovića, ta fotografija je uz pomoć Photoshop-a montirana iz dvije različite fotografije. Da li je to bila montaža ili ne, prosudite sami na ovom LINKU.

Šljivino plagijatorsko klupko počelo se odmotavati u septembru mjesecu kada mu je oduzeta prva nagrada na 7. konkursu Fonda za zaštitu ptica grabljivica. Šljivo je fotografiju orlova od Njemačkog fotografa Holgera Cramera poslao na izložbu i prijavio je kao svoju. Po riječima Šljive, on tu fotografiju nije ukrao već kupio, što objašnjava činjenicu da je Šljivo pojedine fotografije imao u visokoj rezoluciji.

U novembru mjesecu Foto savez Srbije izdao je službeno saopštenje u kojem se navodi sljedeće: “Utvrđeno je da je Husein Šljivo, autor iz BiH, nastupao na raznim konkursima sa fotografijama koje nisu njegovo autorske delo, već su skinute sa Interneta i delimično naknadno obrađene na računaru. Zbog toga se organizatorima izložbi fotografija pod pokroviteljstvom Foto-saveza Srbije zabranjuje prijem radova na konkurse od autora Huseina Šljive”.

Branislav Brkić, predsjednik Foto-saveza Srbije, u saopštenju je naveo da će se o odluci isključivanja Šljive iz saveza obavjestiti i Asocijacija za umetničku fotografiju u BiH i međunarodna organizacija FIAP, uz prijedlog da mu se oduzmu svi ovako stečeni poeni i nagrade i zabrani dalje učešće na izložbama pod pokroviteljstvom ovih organizacija.

Nakon Foto saveza Srbije, Šljivo gubi članstvo u Foto-klubu Tuzla i oduzimaju mu se svi stečeni poeni. Predsjednik kluba, Robert Andrejaš, za nezavisne novine je izjavio: “Šljivo je ima sedam dana da iznese svoju verziju priče, ali to nije učinio. U neoficijelnim razgovorima nije demantovao ništa. Čekat ćemo još sedam dana na njegov stav, a onda će, najvjerovatnije, biti isključen iz Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH”.

Upravni odbor Asocijacije za umjetničku fotografiju, 18. decembra 2011. godine u Travniku, razmatrao je dopis Foto saveza Srbije i prijavu po saznanju, protiv Huseina Šljive, kandidat majstora fotografije, AFIAP, člana Foto kluba Tuzla o korištenju fotografija koje nisu njegovo autorsko djelo te objavljivanju istih pod svojim imenom.

Nakon provedenog postupka u matičnom klubu i izjašnjavanju Šljive o ovim saznanjima upravni odbor AUFBiH donio je odluku da se autor Husein Šljivo briše iz članstva ove organizacije na neodređeno vrijeme. Ujedno, donesena je odluka da se Šljivi oduzimaju sva zvanja stečena u AUFBiH kao i nagrade dobivene na izložbama u Bosni i Hercegovini, te na osnovu Statuta Međunarodne asocijacije za umjetničku fotografiju (FIAP-a) AUF BiH pokreće postupak za oduzimanje međunarodnog zvanja AFIAP.

O tačnom broju plagiranih fotografija se ne zna, ali se pretpostavlja da je Šljivo ukrao/kupio na desetine fotografija, te iste slao na konkurse kod nas u regionu i šire.

Šta je tačan razlog koji je naveo Šljivu na ovakav čin vjerovatno nikad nećemo saznati, ali možemo uzeti slučaj Huseina Šljive kao primjer svima koji misle i vjeruju da se ovakve stvari ne mogu otkriti.

Originalne i plagirane fotografije Huseina Šljive